Zmiany w przepisach BHP – nowe wymagania dotyczące stanowiska pracy

17 listopada 2023 roku weszły w życie nowe przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Do czego nowe regulacje BHP obligują pracodawcę? Kiedy i jakie modyfikacje należy wprowadzić w biurach? Oto kilka wskazówek od nas!

Zmiany w przepisach BHP to odpowiedź na współczesne potrzeby pracowników, którzy większą część swojego dnia pracy spędzają przed ekranami laptopów. Dbając o jak najbardziej ergonomiczną postawę podczas pracy przy biurku, wzrok pracownika oraz ogólny komfort jego pracy, rozporządzenie wprowadza nowe wymagania dotyczące stanowiska pracy.

Stanowisko pracy – najważniejsze zmiany

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o stanowisku pracy – należy przez to rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

a) wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
b) krzesłem i stołem,
c) opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Dz.U. 2023 poz. 2367

W myśl rozporządzenia pracownik pracujący na laptopie zyskuje dwa warianty doposażenia stanowiska pracy – stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika.

Oczywiście powinno to również oznaczać dopasażenie takiego laptopa w dodatkową klawiaturę, by móc swobodnie pisać, bez nieergonomicznego wykrzywiania dłoni, jak to często dzieje się w biurach.

Warto nadmienić, że w rozporządzeniu pojawiają się też konkretne wymagania techniczne odnośnie krzesła biurowego, stanowiącego podstawowe wyposażenie stanowiska pracy.

Krzesło biurowe – wymagania techniczne

Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:

a) dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
b) regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
c) wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,
d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
e) regulowane podłokietniki.

Dz.U. 2023 poz. 2367

Dobrze byłoby również zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracownika z korzystania z zakupionego krzesła oraz stworzyć prostą w użyciu, firmową instrukcję, która będzie o tym przypominać. Bez znajomości obsługi WSZYSTKICH mechanizmów oraz kluczowych zasad ergonomicznej pracy, nawet najlepsze krzesło będzie jedynie martwym przepisem. Większość producentów dołącza takie materiały do swoich produktów lub świadczy tego typu szkolenia. Warto dowiedzieć się więcej.

Jeżeli pracownik korzysta z dokumentów, na jego życzenie pracodawca powinien wyposażyć stanowisko pracy w uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika. Także na życzenie pracownika stanowisko pracy należy doposażyć w podnóżek.

Kiedy i w jakim przypadku należy dokonać zmian?

Nowe wytyczne należy zastosować w przypadku stanowisk pracy dla pracowników, którzy spędzają przed komputerem minimum 4 godziny dziennie. Pracodawcy mają czas do 17 maja 2024 roku na dostosowanie swoich biur do tych przepisów. Co istotne, dla stanowisk pracy, które utworzono po 17 listopada 2023 roku, a więc w przypadku nowych biur lub nowych biurek, nie obowiązują żadne okresy przejściowe i nowe przepisy powinny zostać od razu uwzględnione.

Przy okazji zmian warto zadbać o szeroką edukację w zakresie zasad ergonomicznej pracy oraz zdrowych przerw od pracy przy komputerze, także mając na uwadze pracę hybrydową. Oczywiście są to elementy obowiązkowe podczas szkoleń BHP 😉, ale nie zaszkodzi regularnie do nich wracać, wplatając te treści w kampanie zdrowotne, czy biurową komunikację wizualną.

Potrzebujesz pomocy w dostosowaniu stanowisk pracy lub wprowadzeniu drobnych zmian w biurze?
Nie jesteś przekonany/a czy działa to u Was poprawnie?
Zastanawiasz się, jak zadbać o doświadczenie pracownika w miejscu pracy?

Napisz do nas! Z chęcią przyjedziemy i doradzimy w zmianach! W naszej ofercie znajdziesz usługę Workplace & Wellbeing Consulting.