Tag: ROLA MANAGERA

rola-managera-zespołu-hybrydowego-Workplace-Team
Andrzej Butra

Nowa rola managera w hybrydowej rzeczywistościRola managera zespołu hybrydowego różni się od zarządzania zespołem, który codziennie spotykał się w biurze. Wymaga ona wielu nowych kompetencji i umiejętności, a brak odpowiedniego wsparcia, wiedzy i możliwości wymiany doświadczeń może negatywnie wpłynąć zarówno na wydajność i samopoczucie pracowników, jak i skuteczność managera czy realizację celów firmy. W toku współpracy z organizacjami, które wprowadziły hybrydę, wyróżniliśmy cztery obszary, na które kadra managerska powinna zwrócić szczególną uwagę, by efektywnie zarządzać zespołem hybrydowym. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Read More »