Tag: INKLUZYWNE ŚRODOWISKO PRACY

inkluzywne-spotkanie-hybrydowe
Anna Dziadkowiec

Inkluzywne spotkania hybrydowe – jak aranżować przestrzenie do spotkań hybrydowych?

Jednym z istotnych wyzwań pracy hybrydowej jest zachowanie inkluzywności oraz równości wśród wszystkich pracowników – niezależnie od tego czy wykonują swoje obowiązki w biurze, czy w domu. Dotyczy to również spotkań, które źle zorganizowane mogą przyczynić się do wykluczenia pracowników zdalnych i zmniejszenia poczucia więzi z organizacją i zespołem. Wychodząc naprzeciw temu zagadnieniu, przygotowaliśmy kilka praktycznych inspiracji w zakresie aranżacji przestrzeni do spotkań hybrydowych. Nasze wskazówki odpowiadają zróżnicowanym potrzebom wszystkich pracowników i wspierają inkluzywne środowisko pracy. Korzystając z nich, możesz mieć pewność, że Twoje spotkania hybrydowe będą zorganizowane w sposób sprzyjający współpracy, zachęcający do uczestnictwa i promujący poczucie przynależności wśród wszystkich członków zespołu. Owocnej lektury!

Read More »